Világunk a Harry Potter könyvekből és filmekből megismert alapokon nyugszik.

Megvan minden benne, ami a könyvekben és a filmekben.

De mivel egyedi a világ így megtalálhatóak benne a: vámpírok és különböző humaniod félszerzetek …

A varázsvilág jellemzői:

A Roxforti háborút követően (1998) a sötétség erős felléptek a jók ellen és fordítva.
Roxfortban a csata befejeződött, de a háború a világra kiterjedt.
Csak 1 évig tartott, de igen véres volt. Aminek köszönhetően mindkét oldal súlyos veszteségeket szenvedett, de a semlegesek is, akik egyik oldallal sem szimpatizáltak.
A túlélő semlegesek csendesen varázsló kolóniákba vonultak.
A két oldal is visszavonult sebeit nyalogatni.

A háborúban megsemmisült a Mágiaiügyi Minisztérium is, így nem volt, aki rendet fenntartsa. Így megalakult az Arkánum.
Az Arkánum, egy “kerekasztal” volt, ahol nem létezett tényleges vezető.
A kerekasztali tanács döntött minden kérdésről.
Az Arkánum az egész világot lefedi és irányítja. Nincs külön részlege egyik nemzetnek sem.


A kerekasztal tagjai mind egy egy kisebb részlegnek a vezetői. Ilyen kisebb részlegek például oktatás, pénzügyek, egészségügy… stb. A vezetőség megszeghetetlen esküt tett le, hogy a világ helyreállításán és jobbá tételén fáradozik egyik oldalnak sem engedve, semlegesek maradnak. Az Arkánum belefolyt a Mugli világ vezetésébe is, de csak annyira, hogy a megmaradt varázslók békében tudjanak élni kolóniákba vagy esetleg a muglik közt megbújva.

A helyre állítás nem ment zökkenőmentesen pénz nélkül, ezért a gazdagabb nemesi családok nagyobb adót kaptak és a mugli világi bankrendszerbe is beszivárgott a varázslóvilág. Az iskolák többsége megsemmisült vagy tanárok és diákok nélkül maradt. Évek kellettek mire a Arkánumnak sikerült úrrá lenni a helyzeten úgy, hogy 1-2 iskola elkezdhesse újra az oktatást. De így is kevés volt a diák és rengeteg hely volt szabadon és betöltetlenül a világban.

Az oktatás minősége ekkor igen csapnivaló volt, mert a Arkánum félt, hogy újabb háború törhet ki s emiatt komolyan korlátozta az oktatást. Ennek hatására alig voltak végzős diákok és közülük is alig voltak páran, akik jelentős tudással bírtak.

Így teltek az évek és a helyzet nem látszott javulni.

Ekkor került képbe Norina Filtro, Riviai Jorg, és Rosie McGalagony és az ő elképzelésük az Elit Iskoláról a Magnetarionról, ahol a lehető legjobb képzést kapják majd a diákok.


Az iskolát a Arkánum támogatja de nincs beleszólása az oktatásba a múlt elkerülése végett. Mindezekért cserébe az iskola diákjai a lehető legjobb képzést kapják és ők adják majd az új varázslóvilág gerincét és vezetőségeit. Az egyezmény része volt, hogy a végzősök maguk választott kis csapattal egy-egy kolónia élére kerülnek és azt vezetik majd s fejlesztik.